Consultoria Ambiental

Serveis de Consultoria ambiental per a organismes públics , empreses i particulars

Serveis de Consultoria ambiental per a organismes públics , empreses i particulars

Optimització de recursos i cumpliment de normativa

Optimització de recursos i cumpliment de normativa

Impacte Ambiental

Impacte Ambiental

Estudis EsIA
Evaluació EIA

Sistemes de Gestió Ambiental -SGA

Sistemes de Gestió Ambiental -SGA

Implantació i seguiment de SGA: ISO 14001 i EMAS

Expropiacions

Expropiacions

Preparació i apreciació en el procediment expropiatori :Actes previes i Full d’apreuament.

Image

Assesorament mediambiental i agrònom per a explotacions agrícoles i ramaderes

Dejeccions ramaderes i fertilitzants nitrogenats

 

 • Plans de Gestió de Dejeccions ramaderes

 • Libres de gestió de fertilitzants nitrogenats

 • Declaracions anuals de nitrogen DAN

 • Balanços de nitrogen en Granja

 • Verificacions periòdiques de les instalacions de almacenament de dejeccions

 • Gestió de un centre de gestió de dejeccions ramaderes

 

Mediambient Estudis de Impacte ambiental

 

 • Estudis d’impacte d’integració paisatgística

 • Sistemes de Gestió Ambiental per explotaions ramaderes

 • Tràmits per inspeccions ambientals i controls periòdics de activitats

 • Registre de emissions y fons contaminants PRTR

 • Comunicació de les MTDs adoptades per les explotacions ramaderes

Aigua i recursos hídrics

 

 • Tràmits i permisos per a la autorització de recursos hídrics : legalització de pous i captacions d’ aigua

 • Autoritzacions de obres en zona de policía de lleres

 • Estudis hídrics i de inundabilitat

 

Projectes per a la legalització d’activitats agrícoles , ramaderes i agroalimentàries

Projectes constructius i direccions d’obra

 • Explotacions ramaderes : nova construcció , ampliacions , canvis d’orientació productiva

 • Naus industrials

 • Almacens agrícoles

 • Basses i dipòsits

 • Instalacions elèctriques contra incendis , reg , etc…

 • Jardins

 • Instalacions de turisme rural

 • Activitats agroalimentàries

Tramitacions : REGA , RIIAC , RS

 

Tràmits per a el Registre de explotacions ramaderes ( Inscripcions , comunicacions de canvis de activitat , canvis de titular …).

Tràmits per al Registre de Indústries Agraries i Alimentaries RIIAC i el Registre Sanitari RS

Subvencions

 • Declaració Unica Agrària DUN i les seues ajudes associades :

  • Pagament únic i pagament verd

  • Pagaments complementaris ( zones amb limitacions naturals )

  • Incorporacions de Joves

  • Millora de competitivitat de explotacions agraries , mitigació del canvi climàtic i diversificació

  • Plan renove de maquinaria agrícola

    

Plans tècnics de Gestió Cinegètica i Forestal

 

 • Valoració de finques
 • Coordinacions i Plans de seguretat i salut
 • Treballs topogràfics : medición de finques , localització de fites , etc…
 • Procediment expropiatori

 

Membres de:

Image
Image
Image
Image

Estem a

Dirección
Lluis Canalda, 2, 3ª pl.
43500 Tortosa
 
Teléfono
977 44 66 24
 
Horario
De 9:00h a 17:00h de Lunes a Jueves

De 9:00h a 14:00h los Viernes

 

Estem a

Dirección
Rambla Nova 96, 2ª 1ª
43001 Tarragona
 
Teléfono
977 23 78 11
 
Horario
De 9:00h a 17:00h de Lunes a Jueves

De 9:00h a 14:00h los Viernes

 

Estem a

Dirección
Carrer Girona 38, 1ª 1ª
08010 Barcelona
 
Teléfono
932 65 35 05
 
Horario
De 9:00h a 17:00h de Lunes a Jueves

De 9:00h a 14:00h los Viernes

 
Image
Image
© 2024 Todos los derechos reservados . Diseño web Solpronet